betalingsvoorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.

 1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 4. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 7. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
 8. Indien u verzekerd bent voor podotherapeutische zorg kan Infomedics in de meeste gevallen deze eerst bij uw zorgverzekeraar declareren. Als de kosten hoger uitvallen dan uw vergoeding of het betreft niet-verzekerde kosten dan ontvangt u een nota van Infomedics.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd.

Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/infomedics-en-privacy

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw rekening gebruik te maken van de volgende codes:

 • 9100: onderzoek/consult/therapie podotherapeut
 • 9101: podotherapeutische zolen
 • 9102: orthesen podotherapeut
 • 9103: reparatie/correctie podotherapeut
 • 9104: instrumentele (wond)behandeling

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes. Hierdoor kan in de meeste gevallen de afhandeling rechtstreeks plaatsvinden met uw verzekering. Dit betekent dat u dan alleen een nota van Infomedics zult ontvangen voor dat deel van de kosten waarvoor u geen aanspraak kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering of voor producten die niet voor vergoeding in aanmerking komen

Heeft u vragen?

Vragen over uw nota, neem dan contact op met de helpdesk van infomedics; deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 0900 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar; u voorkomt hiermee onnodige administratie-, rente- en incassokosten.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 – 2031 900. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Inhoudelijke vragen over de rekening

Als u inhoudelijke vragen hebt over de behandelingen die vermeld staan op de rekening kunt u hierover contact opnemen met Voetsula Podotherapeuten: 035 -8871565 tussen 09.00 tot 17.00 uur.

Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.