betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Nota / Betaling

Code/Omschrijving op uw nota:Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:

 • 9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut),
 • 9101 (podotherapeutische zolen),
 • 9102 (orthesen podotherapeut),
 • 9103 (reparatie/correctie podotherapeut) en
 • 9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in deze prijslijst.

Dit betekent dat u alleen nog maar een nota van ons zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering; een eenvoudige en gebruikersvriendelijke nota-afhandeling dus!

Mocht u geen aanvullend pakket hebben, dan ontvangt u via Fa-med een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling. Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med B.V. De nota voor de podotherapeutische behandeling of verrichting ontvangt u van Fa-med.

 • Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.
 • Heeft u vragen over uw nota, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900 0885 ( 0,18 euro cent per minuut). U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van Fa-med www.notavanfamed.nl.
 • Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (b.v. werkgever/verzorgers etc.). U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
 • Bij betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.
 • U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekering.
 • Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.
 • Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnumer 0900 0885 (0,18 euro per minuut).

Annulering

 • Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 • Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 1 werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

Restitutie

 • De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
Heeft u vragen dan kunt u ons van maandag t/m vrijdag bellen op ons centrale nummer: 035 8871565.