Klachten

U mag ervan uitgaan dat elke podotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw podotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw podotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw podotherapeut, dan kunt u ook de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten inschakelen of het Klachtenloket Paramedici.

Klachtenformulier