uw podotherapeut is de voetspecialist

Podotherapie is sinds 1982 in Nederland een wettelijk erkend paramedisch beroep. De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime Hoger Beroeps Opleiding met een Bachelor-degree. Een dergelijke opleiding is wettelijk erkend als deze voldoet aan wat omschreven staat in de Wet-BIG, artikel 34. Op dit moment zijn door het Ministerie van Onderwijs alleen erkend de podotherapie-opleidingen bij Fontys Hogescholen (Eindhoven en Amsterdam) en Saxion (Enschede).

Om de kwaliteit te waarborgen dient de podotherapeut zich aan bepaalde hygiëne- en beroepscodes te houden. De Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici zien erop toe dat haar leden deze regels navolgen.

Circa 70% van de Nederlandse bevolking krijgt te maken met voetklachten of voetgerelateerde klachten. Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geeft een podotherapeut preventieve adviezen.

Heeft u vragen dan kunt u ons van maandag t/m vrijdag bellen op ons centrale nummer: 035 8871565.