Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog?

Podotherapeut

De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende HBO-bachelor degree. Een podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een wettelijk erkend, paramedisch beroep.
Podotherapeuten dienen te voldoen aan een aantal strenge kwaliteitseisen en staan veelal geregistreerd bij de Vereniging voor Nederlandse Podotherapeuten (NVvP) en het Kwaliteitsregister Paramedici.

De behandeling van een podotherapeut kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanmeten van podotherapeutische zolen of een siliconen teenstukje. Een Podotherapeut is tevens opgeleid tot het toepassen van eventuele speciale behandelingen zoals het maken van nagelbeugels, silicone-orthesen en het uitvoeren van wondbehandelingen bij diabetes-patienten. Daarnaast zal de podotherapeut schoenadvies geven en voorlichting geven ter voorkoming van diverse klachten.

Podoloog

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door een ieder gevoerd worden. Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken.

De binnen de podologie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en bestrijden.

Binnen de podologie wordt door Stichting Loop, onderscheid gemaakt tussen een ‘podoloog’ en een ‘registerpodoloog’. Omdat een ieder zich podoloog mag noemen, heeft Stichting LOOP de term ‘registerpodoloog’ in het leven geroepen. Sommige registerpodologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.