covid-19 maatregelen

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in een bijzondere en onzekere periode terecht gekomen zijn door de komst van het COVID-19 virus ook bekend als het Coronavirus. Als maatschappij zullen we met elkaar deze situatie het hoofd moeten bieden. Aan iedereen wordt gevraagd om te doen wat binnen diens macht ligt om ervoor te zorgen dat de maatschappij zo min mogelijk ontwricht wordt en ons zorgsysteem niet overbelast raakt.

Vanuit Voetsula Podotherapeuten nemen wij uiteraard ook onze verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke uitdaging. Gelukkig hebben we een fijn team van professionals dat samen zorgdraagt voor de continuïteit van de podotherapeutisch zorg in situaties als deze.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid.

Wat betekent het voor de komende tijd (tot ten minste 6 april).

 1. Bij nieuwe patiënten nemen wij eerst een telefonisch consult af, vanwege aangescherpte regelingen vanuit de RIVM , vervolgens zullen wij van daaruit bepalen of een fysieke vervolg afspraak nodig is op de korte termijn.
 2. Alle mensen die ingepland staan voor een reguliere zool controle zullen opgebeld worden door een podotherapeut om te vragen hoe het gaat en af te stemmen over een eventuele nieuwe afspraak.
 3. Mensen met diabetes mellitus die op reguliere controle ingepland staan zullen gebeld gaan worden om de afspraak te verzetten naar een later moment. Uiteraard zullen we ook bij u informeren hoe het met u gaat.
 4. We zullen niet meer bij mensen op huisbezoek gaan omdat we daar onze richtlijn hygiëne en infectiepreventie niet kunnen opvolgen.
 5. Op een aantal locaties zullen we tijdelijk geen praktijk meer voeren uw afspraak zal dan worden verzet. Bij spoed kan de afspraak op korte termijn wel doorgaan op een andere locatie.

 

Verkoudheidsverschijnselen?

Daarnaast vragen we u met klem om de praktijk niet te bezoeken wanneer u verkoudheidsverschijnselen heeft of u zich niet lekker voelt.  Wanneer u zich niet comfortabel voelt om op een afspraak te verschijnen willen we u vragen om af te bellen. Wij zullen geen kosten hiervoor in rekening brengen.

Graag informeren wij u over de afspraken die Voetsula Podotherapeuten met elkaar gemaakt heeft om het COVID-19 virus zo goed als mogelijk het hoofd te bieden.

 1. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid.
 2. We volgen zoals gebruikelijk de richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie, waarbij wij nog vaker dan normaal onze handen wassen en desinfecteren.
 3. Op alle locaties zal desinfectie-alcohol aanwezig zijn om de handen schoon te maken.
 4. Alle podotherapeuten moeten zich gezond voelen en mogen geen lichte symptomen van het Covid-19 virus hebben (d.w.z. geen keelpijn, gevolgd door een droge hoest en neusverkoudheid, ademhalingsklachten en/of koorts). Vertonen zij deze symptomen wel, dan mogen zij niet in aanraking komen met patiënten en collega’s; zij werken vanuit huis en proberen zo het team te ondersteunen.
 5. Wij vragen van al onze medewerkers om hun sociale contacten (contacten buiten het werk) te beperken.
 6. Uiteraard schudden wij geen handen meer.

 

Nieuwe zolen nodig?

Gelukkig voor ons en voor u is het binnen Voetsula al een tijdje mogelijk om nieuwe zolen te ontvangen zonder dat er fysiek contact is met de podotherapeut. U kan namelijk ook nieuwe of een extra paar zolen telefonisch of online te bestellen. Veelal worden zolen vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

U kunt de podotherapeutische zolen online bestellen via onze website.

Hier kunt u online zolen bestellen

 

Secretariaat

Ons secretariaat staat u verder natuurlijk graag telefonisch te woord bij vragen, pijnklachten of opmerkingen. Dat kan op telefoonnummer 035 8871565

Samen komen we dan wel tot een oplossing. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.