Podotherapeut Janneke van Oeveren is in mei 2017 afgestuurd als sportpodotherapeut op het onderwerp ‘Kan ik al weer sporten?’. Met andere worden: wanneer kan een jongere het sporten weer hervatten na een enkelblessure?

Samenvatting afstudeerverslag onderwerp ‘Kan ik al weer sporten?’ van de opleiding sportpodotherapie:
Bevindingen
In Nederland werden in 2013 680.000 enkelblessures opgelopen waarvan 36% ontstond in de leeftijdsgroep tussen de 15-24 jaar. Uit literatuur blijkt dat 49,3 % van de enkelblessures ontstaan tijdens het sporten en 73% hiervan opnieuw een enkeldistorsie krijgt, met name onder de voetballers en basketballers. Een belangrijke oorzaak van het opnieuw door de enkel gaan is het te vroeg beginnen met het sporten op te pakken. Ongeveer 50% van de jongeren hervatten het sporten weer binnen een week. De kans op recidief na de blessure binnen 3 dagen is 70%. Het te vroeg oppakken van het sporten belemmerd het herstelproces en vergroot hiermee ook de kans op recidief. Wanneer er sprake is van een recidief bleek dat de sensorische huidreflex van de m. peroneus longus niet volledig kan herstellen in tegenstelling van een eerste enkelblessure.
Trainingen
Trainingen in de vorm van balans training of proprioceptieve trainingen dragen volgens de literatuur bij aan het herstel van de enkel en verminderen de kans op recidief. Dit kan gedaan worden door een fysiotherapeut of bij geen of vrijwel geen pijn kan hiervoor ook de app ‘Versterk je enkel’ gebruikt worden.
Advies
Het advies is om na een ‘simpele’ enkelblessure de eerste 3-5 dagen niet te sporten om het herstelproces te optimaliseren en het recidief aanzienlijk te verkleinen. Echter bij een pijnlijke of aanhoudende enkelblessure of bij twijfel is het aan te raden om hierover contact op te nemen met een (sport) podotherapeut of fysiotherapeut om de propiocepsis te verbeteren.