voetsula is aangesloten bij de NVvP
Locaties Afspraak maken

vergoedingen

De podotherapeut wordt vanuit veel aanvullende verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 
 
Podotherapie gaat NIET ten koste van het eigen risico in 2018.
 
Wanneer het medisch noodzakelijke voetzorg betreft voor iemand met diabetes mellitus, worden onderzoek en behandelingen, met uitzondering van het materiaalaandeel van de zolen, vergoed vanuit de basisverzekering.
 
Een vaak gestelde voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is dat de podotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Alle podotherapeuten bij Voetsula zijn aangesloten bij de NVvP.
De podotherapeuten binnen ons centrum zijn allen in het bezit van een HBO bachelor titel. Zij hebben een eigen AGB-code, zijn Wet BIG geregistreerd en ook kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens voldoen zij aan alle eisen die de beroepsvereniging (de NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Hiermee is de kwaliteit van de podotherapeuten te allen tijde gewaarborgd.

Klik voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar voor podotherapie in 2018 op de website: www.toppodotherapie.nl/vergoedingen
 
Meer informatie over uw vergoeding?
Raadpleeg de website van uw zorgverzekeraar.
Ontwerp en realisatie: Colthoff Communicatie