Voetsula behaalt Praktijkkeurmerk met 92% score. Met trots kunnen wij melden Voetsula Podotherapeuten een gemiddelde van 9,2 ( score 92%) heeft behaald. Voor het domein Hygiëne en Infectiepreventie heeft Voetsula een score van 100% behaald.

Het Praktijkkeurmerk Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.