Een sporter is nog intensiever bezig en dat stelt hoge eisen aan de belastbaarheid van het lichaam.

Sportpodotherapie

Iedere podotherapeut is opgeleid om sporters te begeleiden. Sportpodotherapie is een specialisatie binnen het vakgebied podotherapie. Een sportpodotherapeut heeft na de studie Podotherapie een 2jarige Post Bachelor opleiding Sportpodotherapie gevolgd; een brede opleiding op het terrein van sport gerelateerde interventies.
Om een sporter zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is kennis van ‘de sport’ erg belangrijk. Iedere sport heeft zijn ‘eigen’ bewegingen, schoeisel, attributen, ondergrond en regels.  Kijk maar eens naar de verschillen tussen sporten als hardlopen, voetbal, tennis, wielrennen en turnen. Zo kan eenzelfde blessure, bijvoorbeeld een achillespeesblessure, voorkomen bij elke sport. Echter de begeleiding is bij elke sport verschillend. Een ‘one-size-fits-all’-behandeling bestaat daarom ook niet. Kennis van o.a. de biomechanica tijdens het sporten en sportschoeisel vormen de basis voor een effectieve behandeling van de sporter. De sportpodotherapeut kent ‘de sport’ en stemt de begeleiding af op de individuele situatie.

Wanneer naar de Sportpodotherapeut?

De sportpodotherapeut behandelt sporters van elk niveau, die klachten hebben van de onderste extremiteit (voeten, enkels, knieën) of klachten van de rug of heup als gevolg van het niet goed functioneren van de onderste extremiteit of die een preventief advies wensen in het kader van hun sportuitoefening.
Een sportpodotherapeut behandelt dus meer dan alleen voetklachten! Een voet beweegt nooit alleen, maar maakt onderdeel uit van de bewegingsketen. Een blokkade en/of storing in deze bewegingsketen kan elders klachten geven. Zo kan een ‘overpronerende’ voet tijdens het hardlopen de oorzaak zijn van een knieblessure. De sportpodotherapeut bekijkt de gehele bewegingsketen en kijkt naar de oorzaak van het probleem.

Alleen bij klachten?

De meeste mensen gaan pas naar een sportpodotherapeut als er klachten zijn. Maar ook als er geen klachten zijn kun je bij de sportpodotherapeut terecht. De sportpodotherapeut speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de sportprestatie en bij de preventie van mogelijke blessures.
De sportpodotherapeut is de specialist bij:
  • herstel van blessures
  • het verbeteren van de sportprestatie
  • preventie van blessures

Samenwerking

De sportpodotherapeut werkt intensief samen met verschillende sportzorgverleners, zoals sportartsen, sportfysiotherapeuten, manueeltherapeuten om de best mogelijke zorg te verlenen.

Erkende sportpodotherapeut

De sportpodotherapeut is aangesloten bij de NVvSP (Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten)  en het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).
Podotherapeut Janneke van Oeveren is in mei 2017 afgestuurd als sportpodotherapeut op het onderwerp ‘Kan ik al weer sporten?’. Met andere worden: wanneer kan een jongere het sporten weer hervatten na een enkelblessure?

Bevindingen

In Nederland werden in 2013 680.000 enkelblessures opgelopen waarvan 36% ontstond in de leeftijdsgroep tussen de 15-24 jaar. Uit literatuur blijkt dat 49,3 % van de enkelblessures ontstaan tijdens het sporten en 73% hiervan opnieuw een enkeldistorsie krijgt, met name onder de voetballers en basketballers. Een belangrijke oorzaak van het opnieuw door de enkel gaan is het te vroeg beginnen met het sporten op te pakken. Ongeveer 50% van de jongeren hervatten het sporten weer binnen een week. De kans op recidief na de blessure binnen 3 dagen is 70%. Het te vroeg oppakken van het sporten belemmerd het herstelproces en vergroot hiermee ook de kans op recidief. Wanneer er sprake is van een recidief bleek dat de sensorische huidreflex van de m. peroneus longus niet volledig kan herstellen in tegenstelling van een eerste enkelblessure.

Trainingen

Trainingen in de vorm van balans training of proprioceptieve trainingen dragen volgens de literatuur bij aan het herstel van de enkel en verminderen de kans op recidief. Dit kan gedaan worden door een fysiotherapeut of bij geen of vrijwel geen pijn kan hiervoor ook de app ‘Versterk je enkel’ gebruikt worden.

Advies

Het advies is om na een ‘simpele’ enkelblessure de eerste 3-5 dagen niet te sporten om het herstelproces te optimaliseren en het recidief aanzienlijk te verkleinen. Echter bij een pijnlijke of aanhoudende enkelblessure of bij twijfel is het aan te raden om hierover contact op te nemen met een (sport) podotherapeut of fysiotherapeut om de propiocepsis te verbeteren.