uw podotherapeut is de voetspecialist
Locaties Afspraak maken

wat is podotherapie?

 

Podotherapie is sinds 1982 in Nederland een wettelijk erkend paramedisch beroep.

De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.

 

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime Hoger Beroeps Opleiding met een Bachelor-degree.

Een dergelijke opleiding is wettelijk erkend als deze voldoet aan wat omschreven staat in de Wet-BIG, artikel 34.

Op dit moment zijn door het Ministerie van Onderwijs alleen erkend de podotherapie-opleidingen bij Fontys Hogescholen (Eindhoven en Amsterdam) en Saxion (Enschede).

Om de kwaliteit te waarborgen dient de podotherapeut zich aan bepaalde hygiëne- en beroepscodes te houden.

De Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici zien erop toe dat haar leden deze regels navolgen.

 

Circa 70% van de Nederlandse bevolking krijgt te maken met voetklachten of voetgerelateerde klachten. Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geeft een podotherapeut preventieve adviezen.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons van maandag t/m vrijdag bellen op ons centrale nummer: 035 8871565.
Ontwerp en realisatie: Colthoff Communicatie